Logo

Magister in Integrated Pest Management

 Kurikulum

 

Kurikulum pada program magister PHT ini dirancang untuk memberikan kompetensi mahasiswa di bidang sistem dan teknologi pendukung pengendalian hama terpadu. rancangan kajian/penelitian, peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan tanamanserta mata kuliah pilihan yang relevan (terkait diseminasi teknologi dan usaha tani

Visi program studi

 

Lembaga rujukan pendidikan pascasarjana yang menghasilkan lulusan berdaya saing global  dan mengembangkan  ilmu dan teknologi   dalam bidang pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu

Misi Program Studi

 

  1. Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana yang bermutu dan berdaya saing tinggi di bidang pengendalian  hama dan penyakit tanaman secara terpadu
  2. Mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu .
  3. Mendiseminasikan  ilmu dan teknologi  pengendalian hama dan penyakit tanaman untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.